De nota van uw tandprotheticus bestaat uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven (de P en J codes) worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). De techniek tarieven worden samengesteld vanuit de lijst tandtechniek in eigen beheer gepubliceerd door de NZA. Of indien de tandtechniek van derden wordt ingekocht dan zal deze nota één op één moeten worden doorberekend in de eindnota.

Door individuele omstandigheden, zoals het aantal implantaten en keuze van materialen zal de tandtechniek nota zich bevinden binnen de bandbreedte van het minimum en het maximum. Ook inkoopafspraken met verschillende zorgverzekeraars kunnen leiden tot verschillende tarieven.

Voor alle behandelingen boven de € 250,- kan er een offerte worden meegegeven. Hiermee kunt u als patiënt zelf bij uw verzekeraar navragen wat de verwachten vergoeding zal zijn uit de afgesloten basis verzekering en of eventuele aanvullende verzekering.