Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen hebben gestaan. Let op niet voor iedere tand wordt een implantaat geplaatst. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen. Een implantaat is veelal gemaakt van zuiver titanium al dan niet voorzien van een keramische buitenlaag. Deze materialen worden niet door het lichaam afgestoten. Het implantaat heeft een doorsnee van ongeveer vier millimeter en is tien tot zestien millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst en biedt na inheling houvast aan het uiteindelijke kunstgebit. Vaak worden de implantaten in de onderkaak geplaatst en zelden in de bovenkaak.

[toggle_container keep_open=”false” initial_open=””]

[toggle title=”De verwijzing”]

De tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Tussen hen bestaat een verwijsrelatie en duidelijke afspraken worden gemaakt, zodat u als patiënt en de behandelende personen precies weten waar ze aan toe zijn.

In veel gevallen komt het voor dat u voor het eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt. Na beoordeling van uw mond, of na het maken van een “normaal” kunstgebit, komt het voor dat het houvast van het ondergebit zo slecht is dat met u over implantaten gesproken wordt. Het ondergebit zit vaak te los omdat uw kaak ver geslonken is en er geen hoogte meer aanwezig is om het kunstgebit op vast te houden. Wanneer u instemt om in de onderkaak implantaten te laten plaatsen dan zal de tandprotheticus u schriftelijk verwijzen naar de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waarmee hij samenwerkt. Uzelf, de tandprotheticus of de tandarts-implantoloog maakt met u een afspraak voor een eerste consult, wat tijdens dit consult gebeurt wordt later beschreven.

 

Als u uiteindelijk geïmplanteerd bent dan zal de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de tandprotheticus schriftelijk inlichten over de stand van zaken en u terug verwijzen op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot en de tandprotheticus uw gebit kan gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

[/toggle]

[toggle title=”Wanneer worden implantaten toegepast?”]Een implantaat kan in verschillende situaties worden toegepast:

 

 • bij het ontbreken van een tand of kies,
 • bij het ontbreken van meerdere tanden en kiezen,
 • bij het ontbreken van alle tanden en kiezen.

 

We beperken ons tot de bespreking van het laatste punt – bij het ontbreken van alle tanden en kiezen – omdat dit betrekking heeft op het volledig kunstgebit over implantaten.

 

Een implantaat wordt vaak geplaatst als het maken van een “normale” prothese wel gaat maar dit niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen.
Wanneer u al lang een kunstgebit draagt dan is en blijft de onderkaak slinken. Dit slinken heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten en veroorzaakt telkens vervelende pijn. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus, voor controle, dan kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee geen sprake is dan zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg om implantaten te laten plaatsen voordat hij een nieuw kunstgebit gaat maken.

 

Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan men moet voldoen om het plaatsen van implantaten ook een succes te laten zijn.

 

 • Er moet genoeg kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren
 • Het kaakbot moet gezond zijn
 • Het tandvlees moet gezond zijn
 • U moet gezond zijn.
 • U moet bereid zijn de implantaten en het daarop bevestigde kunstgebit goed te reinigen
 • Het succespercentage van implantaten bij niet rokers is hoger dan bij rokers. Ook overmatig alcoholgebruik kan het succes van het implantaat nadelig beïnvloeden.

[/toggle]

[toggle title=”Welke mogelijkheden bestaan er?”]Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:

 

 • met drukknoppen,
 • met magneten,
 • met een steg, staafje tussen de implantaten.

Er bestaan drie verankeringssystemen om het kunstgebit vast te zetten over de implantaten en wel de volgende:

 

 

Welk systeem er bij u gebruikt wordt is afhankelijk van verschillende factoren. Dit zal dan ook door de tandprotheticus, tandarts-implantoloog en kaakchirurg met u besproken worden.

[/toggle]

[/toggle_container]

Het plaatsen van de implantaten.
Deze behandeling bestaat uit verschillende fasen en wel de volgende:

[toggle_container keep_open=”false” initial_open=”0″]

[toggle title=”Intake, kennismakingsgesprek”]
U wordt ontvangen bij de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg waar met u kennis gemaakt wordt en
meteen een gezondheidsvragenlijst ingevuld wordt. U heeft al eerder gelezen dat het voor het welslagen
van de behandeling noodzakelijk is dat we enig inzicht hebben in uw gezondheid.

Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerder tandheelkundige behandelingen
en eventuele allergieën worden genoteerd. Na het invullen van deze vragenlijst wordt de mondholte
geïnspecteerd en wordt er een röntgenfoto van uw kaken gemaakt.

Aan de hand van het onderzoek en de foto word met u besproken wat het te volgen behandelplan is.
Wanneer het een implantaatbehandeling betreft die door de zorgverzekeraar vergoed kunnen worden
dan zal de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag) formulieren worden
ingevuld.Vervolgens wordt de gehele behandelprocedure uitvoerig uitgelegd
en worden uw eventuele vragen beantwoord.

Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.
Het is raadzaam iemand mee te nemen naar deze behandeling, omdat u plaatselijk verdoofd wordt en u zich na de behandeling een beetje flauw kunt voelen.[/toggle]

[toggle title=”Eerste fase”]
Tijdens de eerste fase worden de implantaten 2 of 4 in uw onderkaak
geplaatst.Deze behandeling neemt 45 minuten tot een uur in beslag.
Er wordt begonnen met een plaatselijke verdoving waarna het tandvlees opengesneden en opzij geschoven wordt.
Het bot is nu zichtbaar en wordt indien nodig iets gecorrigeerd, afgevlakt.
Vervolgens worden de gaatjes in uw onderkaak geboord waarna het implantaat geplaatst wordt.
Als alle implantaten in uw onderkaak staan dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten.
[/toggle]

[toggle title=”Rustperiode”]
Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden, omdat het bot de
gelegenheid moet krijgen rond het implantaat vast te groeien. Een tot twee weken na de operatie worden
de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg de situatie in de mond.
Het kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan verder de gehele rustperiode worden gedragen.[/toggle]

[toggle title=”Tweede fase”]
Na een rustperiode volgt de tweede fase, waarin een tijdelijke opbouw op
het implantaat wordt geplaatst.
Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken.
Hiervoor zal onder plaatselijk verdoving een sneetje in het tandvlees worden gemaakt,
waarna het tandvlees rond de opbouw kan genezen.[/toggle]

[toggle title=”Korte rustperiode”]
Na een korte rustperiode van ongeveer twee weken wordt het schroefje, dat door uw tandvlees heen steekt en waar omheen het tandvlees genezen is, verwijderd.
Nu wordt de definitieve opbouw geplaatst waarop het uiteindelijke gebit gemaakt kan gaan worden.

 

.

[/toggle]

[toggle title=”Tweede fase”]
U wordt nu door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg terug verwezen naar de tandprotheticus voor het
laten aanmeten van het kunstgebit.
De behandeling word afgesloten met een poetsinstructie en een controle als het kunstgebit
gereed is en u hiermee geen klachten meer heeft.[/toggle]

[toggle title=”Het maken van het kunstgebit op implantaten”]
U komt terug bij de tandprotheticus waar 6 afspraken met u gemaakt worden voor het aanmeten van het
kunstgebit op implantaten. Het maken van het kunstgebit op implantaten verschilt
niet veel met het maken van het “normale” kunstgebit.

De tandprotheticus moet er echter wel voor zorgen dat het gebit perfect op de implantaten past en het gebit
geen negatieve krachten op de implantaten uitoefent waardoor deze verloren zouden kunnen gaan.[/toggle]

[toggle title=”Onderhoud en verzorging”]
Implantaten gaan in principe erg lang mee.
Een goede mond en prothese hygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van de
implantaten. De belangrijkste plaatsen om schoon te maken zijn de overgangen van
de implantaten naar het tandvlees.

Tijdens de poetsinstructie zal worden uitgelegd welk hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn.
Daarnaast is het nodig de tandarts-implantoloog, kaakchirurg of mondhygiëniste regelmatig te bezoeken
om de implantaten te laten reinigen.
Van even groot belang is het reinigen van het kunstgebit en de mondholte.[/toggle]

[/toggle_container]